مسکو - سنت پترزبورگ

اطلاعات بیشتر

انگلیس

تایلند

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Mashhad" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

تور مشهد- زمینی

قیمت :

از 200 تومان

تاریخ اعتبار از :

1395/10/01

تا تاریخ :

1395/10/30تور مشهد


هتل
درجه قطار شش تخته آدرس
آبان طلایی AP 200 امام رضا 12- پیاده روی 10 دقیقه
آراد AP 210 امام رضا13- پیاده روی 10 دقیقه
معلیزاده Ap 225 امام رضا12- پیاده روی 10دقیقه
یبسطامی 3* 250 اکوچه خامنه ایی- پیاده روی 6 دقیقهخدمات

بلیت رفت و برگشت- 2شب و 3 روز اقامت-صبحانه -ناهار- شام 
پذیرش یه محض ورود
ساعت حرکت قطار رفت 16:50
ساعت حرکت قطار برگشت 15:35

توضیحات

-برای ایام خاص  و آخر هفته با مسئول فروش هماهنگ شود.

 

 

Back to top