مسکو - سنت پترزبورگ

اطلاعات بیشتر

انگلیس

تایلند

صدور بیمه نامه مسافرتی
این بیمه نامه اشخاصى را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش بیمه قرار مى دهد و اعتبار آن در خارج از کشور بوده و کلیه خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فى مابین مطابق با شرایط عمومى ، توسط شبکه بین المللى شرکت کمک رسانى آکسا تضمین و ارائه مى گردد . همچنین خسارتهاى وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مى باشد. استفاده از این پوشش بیمه ای علیرغم مزایای فوق العاده ای که برآن مترتب است ، اجباری نیست و به جهت عدم آشنائی مردم با آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به ذکر است برای سفر به کشور هائی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، کانادا و امریکا داشتن این نوع پوشش بیمه ای اجباری است.
لذا طاها سفیر پارسه ضمن عقد قرارداد با شرکت های بیمه گزار از جمله بیمه سامان ، بهترین و کاملترین خدمات بیمه ای را برای مسافرین عزیز در نظر گرفته است .
Back to top